Monday, December 11, 2017

Versenyszabályzat

 

E versenyszabályzat a 2012-es Nemzeti Vágta Elővágtáit és Budapest, Hősök terén rendezett Nemzeti Vágta síkversenyek lefutását szabályozza, és kiegészíti a Nemzeti Vágta Versenykiírásában foglaltakat.

Start

 1. A lovak      bemutatása után a verseny résztvevői a lóápolók vezetésével lépésben a      starthelyhez vonulnak, ahol a starter további utasításáig a kisorsolt      startszám szerinti sorrendben köröznek.
 2. A      starter „starthoz” felszólítására a lovak a segédstarter irányításával a      startvonaltól kb. 5 méterre egyvonalban felsorakoznak – a belső korláttól      a kisorsolt startszám szerint növekvő sorrendben. Ezután a résztvevők –      immár a lóápolók segítsége nélkül – lépésben a startvonal felé közelednek.
 3. A      „starthoz” felszólítást követően a starter zászlaját jól látható módon a      feje fölé emeli, ezzel jelezve, hogy a start elkezdődött.
 4. Miután      a lovak az előírt rend szerint közelítenek a startvonalhoz, a starter      „start” felkiáltással egy időben a startgumit elengedi, és kezdetét veszi      a verseny.
 5. Ha a      starter megítélése szerint a startot lényeges körülmény nem zavarta meg,      néhány pillanat múlva lecsapja a zászlót, ezzel jelezve, hogy a start      érvényes.
 6. Ha egy      ló a „start” vezényszó után oldalra kitör, állva marad, kihátrál vagy      eldobja magát, és emiatt hátrányra tesz szert, az indulást érvényesnek      kell tekinteni.
 7. Ha egy      ló a „starthoz” felszólítás után eltelt 3 percen belül nem foglalja el      helyét az előírt rend szerint, vagy beálláskor túlzottan ideges      magatartásával veszélyezteti az ellenfelek vagy a közönség testi épségét,      úgy a Versenybíróság jogosult az illető résztvevőt a versenyből kizárni.
 8. Ha egy      ló a „start” vezényszó előtt áttöri a gumiszalagot, elszáguld, lovasát      ledobja, úgy a Versenybíróság az illető lovat a további versenyzéstől      eltiltja, és miután az eltiltott résztvevő elhagyja a pályát, a starter új      startot rendel el.
 9. Érvénytelen      start esetén a starter zászlaját jól láthatóan lengeti, aminek láttán a      szakaszbírók is lengetni kezdik zászlójukat, ezzel jelezve a résztvevők      számára, hogy a start érvénytelen. Érvénytelen start esetén a résztvevők      feltartanak, majd a menetirányt továbbra is megtartva, visszatérnek a      starthelyhez, ahol a starter további utasításáig lépésben köröznek.
 10. A starter döntése ellen fellebbezésnek nincs      helye.

Verseny

 1. A      futamban vágta jármódban, egymás akadályozása nélkül kell részt venni.
 2. Különösen      akadályozásnak minősül és kizárást von maga után:
 • az      ellenfél lovának vagy lovasának megütése, megrúgása, visszahúzása,      ellökése,
 • ha a      lovas a mögötte láthatólag gyorsabban haladó résztvevő elé bevág lovával,      hogy az előzést ezáltal megakadályozza.
 • a      megengedett felszerelésen kívül bármilyen eszköz használata,
 • a ló      szárral való ütlegelése.
 • a      pályán álló vagy fekvő ló vagy lovas, ha rövid időn belül nincs lehetőség      a futófelületről való eltávolítására,
 • a      menetiránynak szemben haladó résztvevő,
 • a      pályára bedobott minden olyan tárgy, ami megzavarhatja a résztvevőket.
 1. Nem      minősül akadályozásnak a pálya ideális ívén való lovaglás és a versenyben      elfoglalt pozíció ily módon való megőrzése. Ez nem vonatkozik a lekörözött      versenyzőre, akinek a pálya külső szélére húzódva kell biztosítania a      mögötte érkezők elhaladását.
 2. A verseny során a lovakat csak „kézzel” lehet      lovagolni. Ostor, pálca, sarkantyú a versenyben nem használható.      Szabálytalan lovaglásnak számít, és a versenyből való kizárást vonja maga      után különösen:
 1. Bármely olyan esemény bekövetkeztekor, amely a      verseny további biztonságos, reális lefolyását lehetetlenné tenné, a      Versenybíróság a versenyt azonnal leállíthatja gonggal, zászlóval, hangos      bemondással. A verseny lefolyását különösen veszélyeztető tényező, amikor      a versenyt kötelező leállítani:
 1. A leállított versenyt a Versenybíróság a      Versenyigazgatóval egyeztetve a versenynap folyamán megismételteti. A      megismételt futamban a leállítást okozó lovas nem vehet részt, tehát azon      lovasok, akik önhibájukból esnek le futam közben és ezért a versenyt      leintik, az újraindított futamban nem állhatnak starthoz.

.

Befutás, eredmény

1.   A célfotó tanulmányozására és a futam lefolyásának ellenőrzésére a Versenybíróság minden esetben 3 perces vizsgálatot tart.
A vizsgálatot követően a Versenybíróság a következő intézkedéseket hozhatja:

 • a      pályán mutatott befutási sorrendet jóváhagyja,
 • a      szabálytalankodó résztvevő(k) kizárásával vagy hátrahelyezésével új      befutási sorrendet állapít meg.

Az így kialakult befutási sorrend a futam „hivatalos eredménye”.

Óvás

1.            Érvényes óvást a Versenybíróság elnökénél a csapat vezetője a futam után 3 percig jelezhet szóban, amit 50.000,- Ft óvadékkal együtt írásban kell megerősítenie és a Versenyirodán leadnia a futam után 10 percen belül. Az érvényes óvást a Fegyelmi Bizottság bírálja el.

 1. Óvást a      verseny eredménye ellen lehet emelni, amennyiben a lovas vagy csapatvezető      úgy ítéli meg, hogy az ellenfelek valamelyike a Versenyszabályzatba ütköző      módon, jogtalan előnyre tett szert az óvó féllel szemben.
 2. Nem      jelent óvási alapot a versenyzés során bekövetkezett véletlen esemény,      amelyet a Versenybíróság nem tekint a verseny lefolyását különösen      veszélyeztető tényezőnek és a versenyt nem állítja le.
 3. Elutasított      óvás esetén a Fegyelmi Bizottság az óvadékot visszatartja.
 4. A      Fegyelmi Bizottság döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.

Általános rendelkezések

A lovasok vagy a kisegítő személyzet bármely tagja által a versenyrendező bármely tisztségviselőjével, vagy az ellenfelekkel szemben tanúsított sértő, durva, trágár megnyilvánulás azonnali kizárást von maga után, és a további versenyektől eltiltható.

A Nemzeti Vágta Versenykiírás és Versenyszabályzat letölthető itt:pdf